ביאור:דברים לג ג
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:דברים לג ג.


ראו פסוק ב

חובב עמים = חובב אנושותעריכה

פירוש מקובל "אף חובב עמים" = ה' חובב את שבטי ישראל. פירוש יותר קרוב לפשט : אפילו שה' חובב את כל עמי העולם, קשה אפילו לקדושי העולם להבין מה הוא רוצה מהם (כמו איוב). עד שהם מבינים מה הוא רוצה מהם (ישא מדברתך= ה' נושא להם את דבריו, להסביר את רצונו) הם עוברים עינויים קשים (הדומים לדריסה == תוכו לרגליך).אבל אנו קיבלנו את התורה בסיני להקל על תהליך הבנת רצונו.