ביאור:בראשית רבה כה ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


הגירסא כאן במדרש: "ואחד בימי אלישע שנאמר "ויהי רעב גדול בשומרון" שהוא מתגלגל ובא לעולם ואחד לעתיד לבא".

  • בפירוש "מתנות כהונה" כתב שצריך להעביר תיבת לפני "שהוא מגלגל" - "ואחד בימי אלישע... ואחד שהוא מתגלגל ובא לעולם ואחד לעתיד לבא".
  • אבל בפירוש הרז"ו כתב להוסיף תיבת "ואחד" לפני "שהוא מתגלגל" - "ואחד בימי אלישע... ואחד שהוא מתגלגל ובא לעולם ואחד לעתיד לבא". ע"פ המדרש להלן סד, ב. אך לפי זה יוצא שיש 11 רעבונות, לכן הוא מסביר ש-10 כבר באו לעולם, ואחד (ה-11) שעדיין לא בא אלא יהיה בעולם לעתיד לבא.