פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) כנויי:    הטעם כתב הרמב"ם דיש מקומות שאנשיהם עלגים ומפסידין את הלשון ומכנין על דבר בדבר אחר הולכים שם אחר הכינוי.


(ב) שרחוק:    כגון דאמר מקנמנא מקנחנא מקנסנא. ש"ס.