פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ותענית:    ואבילות נוהג לכ"ע.


(ב) בי"ד:    אבל לא בט"ו. ב"י.


(ג) תמיד:    בית תפארתינו במהרה יעמוד. וביראה אותו נעבוד. נכון יהיה הר הבית בראש הרים עדי עד.