פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) לקצר:    וכתב בהגמ"נ שאם הוא סוף שש ידלגו א"מ עיין מ"א ומחוייב כל יחיד לומר לפחות י' וידוים ד' בד' תפלות וד' בחזרת הש"ץ וב' פעמים האחד במנחה ואחד במעריב כנגד י"פ שהיה מזכיר הכ"ג את השם.