פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ואין חיוב כרת:    ומ"מ כולהו דאורייתא. ב"ח ולבוש.

סעיף בעריכה


(ב) משחקים:    דוקא על השלחן כמ"ש סי' של"ח ס"ה ולגדולים אסור עיין ד"מ.