פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) שש שנים:    עיין ט"ז בסי' תר"מ ס"ב ע"ש. ועיין מ"א כאן.