פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אינו:    הטעם בטור שלא כוון לזכות לו במתנת חנם אלא בשביל מעות שקיבל ומעות אינן קונות נמצא שאין לו חלק בעירוב עיין מ"א.


(ב) נתן:    דהוי חליפין וכיון שזכה זה בכלי זכה זה בפת. ט"ז.


(ג) לבעל הבית:    משום דאין דרך בעל הבית למכור משלו וכאלו אמר ערב לי.