באר היטב על אורח חיים שסט

סעיף א עריכה

(א) אינו:    הטעם בטור שלא כוון לזכות לו במתנת חנם אלא בשביל מעות שקיבל ומעות אינן קונות נמצא שאין לו חלק בעירוב עיין מ"א.

(ב) נתן:    דהוי חליפין וכיון שזכה זה בכלי זכה זה בפת. ט"ז.

(ג) לבעל הבית:    משום דאין דרך בעל הבית למכור משלו וכאלו אמר ערב לי.