פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) כדי פרנסתו:    ואם יש לו לחם אסור לבשל דאין כאן פקוח נפש. ט"ז.


(ב) אפי':    אבל שאר איסור דרבנן אסור לו לעשות ועיין מ"א ועיין במהר"ם גלאנט"י בספר קרבן חגיגה סי' ל"ח.