פתיחת התפריט הראשי

סעיף געריכה


(א) ולהבדיל מיד:    ומ"מ ימתין עם הק"ש עד צאת הכוכבים מ"א. ורש"ל וב"ח אוסרים שמא יקל גם כן במלאכה גם הוא דבר תמוה לרבים.