פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים רכח

סעיף אעריכה


(א) ימים ונהרות:    היינו כל שלשים יום כדלעיל.


(ב) הגדול:    ובל"ח הוכיח שאין מברכין רק על הים אוקינוס המקיף העולם. ובסה"ת כתב שהוא הסובב ארץ אנגלטרי"א עיין מ"א וע"ת וכנה"ג. ובתשובת שי למורא סי' י"ט.

סעיף בעריכה


(ג) מהלכם:    פי' דבמקום שחפרו ושינו מהלכם אין מברכים.