פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) פרח:    ואין מברכין כ"א על אילני מאכל הלק"ט ח"ב סי' כ"ח (וה"ה רואה פורחת בחדש אדר).