פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) לאומרם:    כתב האר"י ז"ל בסוף שער י"ג מדות דפסוקים ואתה ה' מגן בעדי אין לאומרם לא קודם התפלה ולא אח"כ בשום אופן ע"ש.