באר היטב על אורח חיים ער

סעיף אעריכה

(א) במה מדליקין:    כדי שאם איחר לבוא לבה"כ יסיים תפלתו בעוד שאומרים אותו ולכן א"א אותו בשבת חוה"מ שאין מאחרין כ"כ דאין עושין מלאכה כ"כ מנהגי מהרא"ק. וכתב הב"ח שיאמרוהו אחר הקידוש דעיולי יומא מקדמינן וכ"מ בטור. מ"א.

סעיף בעריכה

(ב) בשבת:    וכן בי"כ שחל בשבת א"א אותו. שכנה"ג.