אלשיך על תהלים יח לד

(לד) ולא בלבד יתן בלבי להתנהג בתמימות לב, כי אם גם ישנה טבעי לבלתי אחטא, שהוא כי הנה על אויבי משוה רגלי כאילות לרודפם, וכשהוא על במתי שהמלחמה בגבולי שהיא עם ישראל יעמידני ויציבני, ולא יניחני לרדוף כמכביד רגלי לבלתי אחטא ואצר את ישראל: