<< | ספר איובפרק כ"ה • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי איוב כה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב

    א ויען בלדד השחי ויאמר ב המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו ג היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו ד ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה ה הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו ו אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה