אור החיים על דברים כ יד

ראו פירוש אור החיים על פסוק י'