אור החיים על דברים יז י

תבנית:ניווט קטעים זמני "ועשית על פי הדבר".

פירוש לא מבעיא המשפט עצמו שהגידו לך אלא אפילו משפטים אחרים הנבנים על פי שמועה זו, כי כמה משפטים יסתעפו מפרט משפט אחד: