אגרא דפרקא כא

אמרו רז"ל (ברכות לא, א) אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה ואמרו בירושלמי מהו דבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים והוא תמוה אמר ע"ז הרב הקדוש המפורסם כה"ר משה מפשעוורסק זצוק"ל שהכוונה לומר דבר הלכה המרומז בה שם המסוגל לשמירה בדרך שהוא שם יוה"ך הנרמז בס"ת כ"י מלאכי"ו יצו"ה ל"ך לשמרך בכל דרכיך (תהלים צא, יא) כנודע וזה שהקשו בירושלמי מהו דבר הלכה איזה דבר הלכה יש שמרומז בה זה השם והשיבו י'חיד ו'רבים ה'לכה כ'רבים ר"ת זה השם ונ"ל דזה השם הוא י"ה הוי"ה‏[1] כי בי"ה הוי"ה צור עולמים ע"כ הוא מסוגל לשמירה והמ"י צור משמעות שמירה וג"כ הוא בגי' אֵ"ם ההולכת לפני בנ"י לשומרם ולהצילם:

הערות שולייםעריכה

  1. ^ י"ה הוי"ה בגימטריה יוה"ך.