אבן עזרא על תהלים קח

פסוק בעריכה


[שיר מזמור לדוד -] נכון לבי - שאשיר.

אף כבודי - נכון, כדרך שמח לבי ויגל כבודי. ורבי משה אמר: אף כבודי תזמר.


פסוק געריכה


עורה - דרך משל שיעיר הנבל מאליו בעת שיאיר השחר. ורבי משה אמר: כי אעירה פועל יוצא, כמו וירעני.

וטעם עורה הנבל – כי אני אעירך בשחר.


פסוק דעריכה


אודך - אמר: אזמרך בשחר במסתרים, גם אזמרך ביום בגלוי:

פסוק העריכה


כי מעל - יותר.

וטעם ועד שחקים – שאין העין רואה גבוהים מהם.


פסוק ועריכה


רומה - הטעם אזמרך בלאומים וזאת היא זמירתי שאודיע כי גדול מעל שמים חסדך ואתה אלהים הראה שאתה רם על השמים בהושיעך אותי, על כן אחריו למען. שאר המזמור פירשתיו במזמור: על שושן עדות והוא במזמור ששים.