אבן עזרא על תהלים ע

פסוק אעריכה

למנצח לדוד להזכיר - נועם פיוט תחלתו כן.


פסוק בעריכה

אלהים, חושה - בעבור אחר בתחלה כאילו כתוב: אלהים חושה להצילני, כדרך: נר אלהים נשמת אדם ורבים ככה.


פסוק געריכה

יבושו - כאשר תעזרני מיד יבושו.

יסוגו אחור - בנין נפעל, כמו יכונו יחדיו מגזרת סיג יראה סיגם.


פסוק דעריכה

ישובו על עקב - כמו בעקבי הצאן. ויש אומרים: בעבור עונש ושכר שמביישים אותי, כמו: בשמרם עקב רב, כמו תגמול, וחלף ישישו כאשר יבושו הם, אז ישישו מבקשיך וירימו קול.


פסוק ועריכה

ואני - כמשמעו.

עני ואביון - או כעני ואביון, או כמחשבת האויבים ולא כמו: אמרי לי אחי הוא.

אל תאחר - עזרי פועל יוצא, או פועל עומד.

אל תאחר – כמו מדוע אחרו, להיותך עזרי.