אבן עזרא על תהלים סא

פסוק בעריכה

שמעה אלהים רנתי - נגינת פיוט, והעד שהא סמוך שהוא נקוד בפתח.

שמעה רנתי - בגלוי ותפלתי בלב, כנגד חנה.


פסוק געריכה

מקצה הארץ - שהוא רחוק מאהל ה' או הוא הטעם אע"פ שאני בקצה הארץ שהוא מקום שפל, בצור ירום ממני. והטעם: שיהיה רם ממני שם תנחני.


פסוק דעריכה

כי - ותמיד היית למגדל עז על כן אתאוה אגורה ולהיותי חוסה בצל כנפיך באמת.


פסוק ועריכה

כי - למ"ד לנדרי נוסף כמו השלישי לאבשלום. והטעם: שנדרתי נדר אם תמלא שאלתי לשכון באהליך.

וטעם נתת ירושת – שאדור בארץ ישראל שנתת ירושה ליראי שמך.


פסוק זעריכה

ימים - הטעם שתבקש שתחיה שנים רבות שישב בבית השם לעבדו, כנגד עולמים.

וטעם תוסיף – כמו יראת ה' תוסיף ימים רק התי"ו לנכח השם.


פסוק חעריכה

ישב, מן - על משקל צו את בני ישראל ותחסר מלת אשר, כמו עם לבבכם שלם ורבים כמוהו, וככה הוא חסד ואמת מנה שיצרוהו, כמו: וימן ה'.


פסוק טעריכה

כן - וכמו זה המזמור אזמרה שמך לעד ואשלם נדרי כל היום.