אבן עזרא על תהלים נז

פסוק אעריכה

למנצח אל תשחת, בברחו מפני שאול - על נועם פיוט תחלתו, אל תשחת וחברו במערה, אף על פי שאני במערה אין לי מחסה זולתך.


פסוק בעריכה

הוות - יש אומרים: כמו מקרה, יען היה להם למלך.


פסוק געריכה

אקרא - טעם עליון - בעבור היותו בתחתית.


פסוק דעריכה

ישלח - בעבור עליון.


פסוק העריכה

נפשי בתוך לבאים אשכבה - בעבור עדת שאול.

וטעם לוהטים – כאילו כתוב בתוך לוהטים.

וטעם שניהם – האומרים רע אל שאול בעבורו.


פסוק ועריכה

רומה - הראה שאתה רם על השמים להושיעני ויראה כל הארץ כבודך, שישיחו השומעים תשועתך.


פסוק זעריכה

רשת, כפף - פועל עומד על לשון זכר כמו כל נפש שבעה, או יהיה יוצא, והטעם כל אחד כפף נפשי.

שיחה - כמו שוחה קריאי, כמו קרואי וככה שישיחו שנפלו בתוכם באמת.


פסוק חעריכה

נכון - כפול בכל עת הוא.

נכון - לשורר ולזמר לשם שהצילני וככה אומר לנפשי.


פסוק טעריכה

עורה כבודי - גם אומר לנבל עורה כאשר אעיר לשחר והפועל עומד, כמו: העירה והקיצה.


פסוק יעריכה

אודך בעמים - ברבים מישראל, כמו: אחריך בנימן בעממיך.

בלאומים - שאינן מישראל.


פסוק יאעריכה

כי - יתכן היות פירוש חרף שואפי, בעבור שחרפני ישלח השם חסדו וזה הוא: כי גדול עד שמים ובעבור כי יש לגבהות השמים חקר ואין חקר לחסדך, על כן אחריו: רומה על השמים.