אבן עזרא על תהלים יג

פסוק אעריכה

למנצח, עד אנה - הטעם אם לא יהיה נושע מאויביו ידמה לעיני בני אדם, כי אלהיו שכחו, או לא ידע אשר קרהו.


פסוק בעריכה

פסוק געריכה

עד אנה - אחשוב ואשית עצות בנפשי, כל עת בעבור היגון שהוא בלבבי יומם בעבור שירום אויבי עלי.


פסוק דעריכה

הביטה - כנגד תסתיר את פניך.

פן אישן - שינת המות, כי השמות בכח הפעלים.


פסוק העריכה

פן יאמר, יכלתיו - יכול פועל עומד, על כן כמו יכלתי לו, כמו ויזעקוך, ויזעקו אליך, או לך.


פסוק ועריכה

ואני - ואין לי חסד שאבטח בי, כי אם בחסדך ולמען זה הבטחון, יגל לבי.