אבן עזרא על שיר השירים ז ב

<< אבן עזרא על שיר השירים • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • 


חמוקי ירכיך - יש אומרים שהוא המקום שיסוב הירך וכן יפרש תתחמקין גם חמק עבר:

חלאים - לשון רבים מן וחלי כתם כמו צבאים שהוא לשון רבים מן צבי:

אמן - חרש וזה הלשון ידוע: