אבן עזרא על רות א ו

<< | אבן עזרא על רותפרק א' • פסוק ו' |
א • ב • ה • ו • ח • ט • יא • יח • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ותשב משדי מואב. במחשבה, כמו: "וילחם ישראל עם בלק".