אבן עזרא על רות א ו

<< אבן עזרא על רות • פרק א
א • ב • ה • ו • ח • ט • יא • יח • כב • 


ותשב משדי מואב. במחשבה, כמו: "וילחם ישראל עם בלק".