אבן עזרא על משלי יז


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יז ג): "מצרף", (משלי יז ד): "מרע", (משלי יז ה): "לעג" - שלושה דבקים.

"מצרף" - מין כור.

"מזין" - הראוי מאזין.

כלומר: יש מצרף לכסף וכור לזהב לזקקו, וכן יבין הלבבות ה', ויידע מי שהוא מרע ומחשב רכילות, שהוא על שפת איש.

"שמח" - מי ששמח לאיד הרש, "לא יינקה", לא יהיה נקי כל אחד מהם, כי השם בוחן הלבבות, וייתן שכר למרע וללועג ולשמח לאיד.