אבן עזרא על בראשית מא יד

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מא
א • ב • ה • ח • ט • י • יא • יג • יד • טז • יט • כא • כג • כט • לא • לב • לד • לה • לח • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מח • נא • נד • נו • נז • 


ויריצוהו — שלוחי פרעה.

ויגלח — המגלח: