אבן עזרא על בראשית כח י

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כח >>
ו • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כא • 


אמר הגאון כי וילך חרנה, "ללכת". ואיננו, רק כמשמעו. ושב לבאר מה שפגע בדרך, ולא הלך ביום אחד, כי בדרך לן: