אבן עזרא על בראשית יז טז

אבן עזרא על בראשית • פרק יז >>
א • ה • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • כו • כז • 


וגם נתתי — כמו "נתתי כסף השדה" (בראשית כג יג), והנה שניהם על לשון עבר במקום עתיד: