אבן עזרא על בראשית יא טז

| אבן עזרא על בראשיתפרק י"א • פסוק ט"ז |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טז • כח • כט • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויתכן שנקרא פלג בשם הזה ביום שנאסף, כי שֵם חי ת"ק שנה אחר המבול, וארפכשד תל"ח שנה, ושלח בנו תל"ג, ועבר בנו תס"ד. והנה כל ימי פלג רל"ט שנה, והנה הם חצי ימי אבותיו. גם רעו בנו חי אחריו כמספר שני פלג, וגם שרוג קרוב מהם. וזה הכלל: אין אחר פלג מי שחיה רל"ט שנה כמו פלג כי אם בנו לבדו.

ויש אומרים כי שבעים היו בוני המגדל, ועל כן נפוצו לשבעים לשונות. וכשאתה סופר בני שם, גם בני יפת, גם בני חם, תמצאם שבעים. וזה איננו נכון, כי פירוש "כפתורים ופתרוסים" איננו שני אנשים; ועוד, שלא הביא במספר נח ובניו. ועל דעת סדר עולם יהיו לאלפים ורבבות בוני המגדל: