תשובות רשב"א/חלק ו/פט

סימן פטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ה סימן קיב)