פתיחת התפריט הראשי

סימן פטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ה סימן קיב)