תשובות רשב"א/חלק ו/פח

סימן פחעריכה

(א"ה ה"ה במיוחסות להרמב"ן סי' י"ב)