פתיחת התפריט הראשי

סימן פזעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן קעב)