תשובות רשב"א/חלק ו/פז

סימן פזעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן קעב)