תשובות רשב"א/חלק ו/פה

סימן פהעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן יא)