תשובות רשב"א/חלק ו/פג

סימן פגעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן צ)