תשובות רשב"א/חלק ו/פב

סימן פבעריכה

(אמר המגיה בחלק ג סימן עא)