תשובות רשב"א/חלק ו/פא

סימן פאעריכה

(אמר המגיה בתשובות מיוחסות סימן ח')