פתיחת התפריט הראשי

סימן פאעריכה

(אמר המגיה בתשובות מיוחסות סימן ח')