תשובות רשב"א/חלק ו/עט

סימן עטעריכה

(אמר המגיה בחלק ה סימן קד)