תשובות רשב"א/חלק ו/עז

סימן עזעריכה

(אמר המגיה בחלק ב סימן קמד)