תשובות רשב"א/חלק ו/עו

סימן עועריכה

(אמר המגיה בחלק ב סימן רסג)