פתיחת התפריט הראשי

סימן עועריכה

(אמר המגיה בחלק ב סימן רסג)