תשובות רשב"א/חלק ו/עה

סימן עהעריכה

( אמר המגיה -- במיוחסות סימן י"א )