פתיחת התפריט הראשי

סימן עהעריכה

( אמר המגיה -- במיוחסות סימן י"א )