תשובות רשב"א/חלק ו/עא

סימן עאעריכה

(אמר המגיה בחלק ג סימן שלח)