תשובות רשב"א/חלק ו/סז

סימן סזעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שכח)