תשובות רשב"א/חלק ו/נח

סימן נחעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ב סימן ח)