תשובות רשב"א/חלק ו/נא

סימן נאעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שג)