פתיחת התפריט הראשי

סימן נאעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שג)