תשובות רשב"א/חלק ו/נ

סימן נעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שב)