פתיחת התפריט הראשי

סימן נעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שב)