פתיחת התפריט הראשי

סימן מועריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רצט)