תשובות רשב"א/חלק ו/מו

סימן מועריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רצט)