פתיחת התפריט הראשי

סימן מדעריכה

(אמר המגיה ס"ט המצא תמצא בחידושי רבינו ליבמות בדף כ"ז:)