פתיחת התפריט הראשי

סימן מגעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכח)