תשובות רשב"א/חלק ו/מג

סימן מגעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן רכח)